Brand och säkerhet

Brand och säkerhet

Brandvarnare

Alla bostadsrätter skall enligt lag ha en brandvarnare. Består bostaden av två plan skall det finnas en brandvarnare på varje plan. Det är föreningens ansvar att brandvarnare finns och bostadsrättshavarens skyldighet att kontrollera att den fungerar. En fungerande brandvarnare har en liten lampa som blinkar med ungefär en halv minuts mellanrum. Enklast är att titta på brandvarnaren under någon minut så ser man om det blinkar eller inte. Det finns också en knapp för att testa larmsignalen. Ljudnivån är dock väldigt hög när man står direkt under brandvarnaren. Brandvarnaren bör testas årligen. Om brandvarnaren inte fungerar byter man först batteri. Om den inte fungerar eller saknas måste ni köpa en ny brandvarnare.

Entré och trapphus

Alla trapphus i flerfamiljshusen är utrustade med kodlås i entrén. Ge koden endast till familj och vänner för att underlätta vid besök. Koden byts med jämna mellanrum för att begränsa spridningen. Ni får en lapp i brevlådan med den nya koden och vilket datum den byts.

Entrédörrarna till trapphusen får ej stå uppställda om de inte är bevakade. Glöm inte att stänga entrédörrarna igen om ni har ställt upp dem.

Trappor och gemensamma utrymmen på varje våningsplan måste enligt lag hållas framkomliga för räddningstjänsten om en olycka eller akut sjukdom inträffar och någon måste bäras ut på bår. Ingenting får parkeras eller förvaras i trapphusen, varken barnvagnar, krukväxter, cyklar eller skor. Dels beror det på brandfara, dels på framkomlighet i samband med evakuering.

Framkomlighet på gatorna

För att underlätta för utryckningsfordon är det viktigt att man vid i- och urlastning av bilen inom området tänker på framkomligheten runt bilen. Ställ aldrig bilen på ett sådant sätt att utryckningsfordon ej kan komma fram

Stäng dörren – Röken dödar!

Stockholms brandförsvar

Stäng-dörren-röken-dödar

Information från storstockholms brandförsvar om vad man bör göra om det börjar brinna.