Parkering

Parkering

Föreningen har tillgång till ett begränsat antal parkeringsplatser i av Ljungberggruppen ägt garage och parkeringsdäck vid Igelbäcksgatan. OBS ca 1-2 års kötid för dygnet runt parkering just nu.

Parkeringsbokning

Föreningens kontaktperson för bokning av parkeringsplatser är Per Lind

Bokning av parkeringsplats görs skriftligt: – Skicka mejl till: styrelsen@brfkista2.se eller – Lämna ett meddelande i föreningens brevlåda vid föreningslokalen, Hillerödsgränd 3

Alla frågor rörande parkering tas via föreningens parkeringsansvarig på styrelsen@brfkista2.se

Frågor gällande själva parkeringstillståndet skickas till kundtjanst@parkingpartner.se eller 08-120 305 90

Nattparkering gäller mellan 16.30 – 08.30 och fritt under helger. Utöver tidigare nämnda normaltider får platsen disponeras hela dygnet under perioden 24/12-6/1, fredag efter Kristi Himmelfärdsdag, midsommarafton samt under semesterveckorna 27-31.

Regler

 1. Endast 1 dygnet-runt-parkering per lägenhet.
 2. Ködatum blir det datum som anmälan lämnas in. Medlemmar som inte flyttat in ännu har rätt att ställa sig i kö men får tillträdesdatum som ködatum (det tillträdesdatum som står på köpeavtalet gäller).
 3. Överträdelse/missbruk av Ljungberggruppens och/eller föreningens ordningsregler kan medföra att medlemmen förlorar sin plats i parkeringskön.

Atrium Ljungberggruppen

Betalning av parkering hanteras av Atrium Ljungberggruppen, om det finns några frågor runt detta kontakta parkeringsansvarig på styrelsen@brfkista2.se

Parkeringsförbud

Det råder parkeringsförbud i området och omfattar Hilleördsgränd, Jellingegränd och Gallehusgränd. Parkering är tillåten längs Igelbäcksgatan, betalparkeringar, och detsamma gäller utanför företagen innanför portalerna.

Mer information om aktuellt parkeringsföretag som övervakar området hittar du i skylten placerad i korsningen Kronborgsgränd/Hillerödsgränd eller Jellingegränd. Du kan även själv anmäla felparkerare till telefonnumret som anges i skylten.

Uppsägning av parkering

Uppsägning av parkering skickas till styrelsen@brfkista2.se nyckelbrickor lämnas sedan i föreningens brevlåda på Hillerödsgränd 3. Ej återlämnade brickor debiteras med 200 kr.

Parkereringstillståndet skickas tillbaka till Parking Partner, Box 1122, 131 26 Nacka.

Observera att det är 3 månaders uppsägningstid på kontrakten.

Priser, kö och lediga platser

 • Dygnet runt-parkeringar i garage
  Föreningen har tillgång till 36 Dygnet runt-parkeringar i garage. Dessa platser kostar 690 kr/mån.De nya priserna kommer att höjas i början av 2018!
  19 står just nu i kö för Dygnet runt-parkeringar i garage.
 • Nattparkeringar i garage
  Föreningen har tillgång till 5 Nattparkeringar i garage. Dessa platser kostar 380 kr/mån.De nya priserna kommer att höjas i början av 2018!
  4 står just nu i kö för Nattparkeringar i garage.
 • Nattparkeringar på övre däck
  Föreningen har tillgång till 18 Nattparkeringar på övre däck. Dessa platser kostar 190 kr/mån.De nya priserna kommer att höjas i början av 2018!
  Det finns lediga Nattparkeringar på övre däck. Kontakta föreningens parkeringsansvarige för mer information om du är intresserad av en sådan plats.