Sophantering

Miljöstation

I vår miljöstation på Hillerödsgränd kan du slänga allt som går att återvinna:

 • papper (t. ex. tidningar, telefonkataloger, reklamblad, vanligt skrivpapper, kuvert utan fönster)
 • kartong (t. ex. mjölkpaket, cornflakespaket och tvättmedelsförpackningar)
 • glasförpackningar (t. ex. syltburkar, saftflaskor och ketchupflaskor)
 • plastförpackning (t. ex. dunkar, burkar och flaskor)
 • metallförpackningar (t. ex. konservburkar, kaviartuber, tomma sprayflaskor, aluminiumfolie, metallock)
 • batterier (som går till destruktion)

Hämtningen av sorterade sopor är mycket billigare än de osorterade hushållssoporna. Genom att sortera och återvinna papper, kartonger med mera hjälper du till med att hålla nere föreningens kostnader.

Vad noga med att lägga rätt typ av sopor i rätt behållare. Felsorterade sopor ger ökade kostnader för föreningen.

Soprum och hushållssopor

Föreningen har två soprum för hushållsavfall, ett vid vändplanen på Hillerödsgränd och ett vid gaveln vid Jellingegränd 4. Här kan du slänga det som inte går att sortera i miljöstationen, men inte elavfall eller miljöfarligt avfall. Tänk också på att dina sopor måste få plats i sopkärlen, annars lägger du det i grovsoprummet som också finns vid vändplanen på Hillerödsgränd. Förpacka hushållssoporna väl så att inte sopkärlen blir kladdiga och illaluktande.

Grovsoprummet och elavfall

Vid vändplanen på Hillerödsgränd finns även ett grovsoprum. Här kan du slänga sådant som är för stort för behållarna i de vanliga soprummen och även mindre elavfall på anvisad plats, men absolut inte miljöfarligt avfall eller stora vitvaror. Tänk också på att grovsoporna måste få plats i sopkärlen, annars måste du själv ta detta till någon av kommunens återvinningscentraler.

Miljöfarligt avfall

Allt miljöfarligt avfall måste du ta hand om själv; föreningen tar inget ansvar för detta. Detta avfall kan du slänga vid någon av kommunens återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral finns i Brotorp (vid Ursvik) och här är det gratis för privatpersoner att slänga sopor.

Exempel på farligt avfall:

 • Färg- lack- och limrester
 • Färgsprayflaskor
 • Lösningsmedel
 • Bilbatterier
 • Småbatterier
 • Spillolja
 • Fotokemikalier
 • Rengöringsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Diverse övriga kemikalier
 • Kvicksilverhaltigt material

Besök för mer information: Brotorp återvinningscentral eller andra återvinningscentraler i kommunen

Komposterbart

Föreningen bedriver ingen kompostering av komposterbart avfall. Vill du börja kompostera själv måste du få tillstånd av styrelsen och anmäla det till kommunen. Kontakta någon i styrelsen för ansöka om tillstånd.

Mer information

Mer information om avfall, sortering m. m. kan du hitta i våra stadgar och på renhållingsförvaltningens hemsida. På styrelsens sida kan du se vem du kan fråga om föreningens miljöstation, soprum m.m.