Tvättstugor

I föreningen finns två tvättstugor; en vid Hillerödsgränd 7 och en vid Jellingegränd 4. Varje tvättstuga har två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en kallmangel. Där finns också bokningstavlor där du kan boka tid med ditt bokningslås. Eftersom vi själva står för städningen är det viktigt att det är riktigt rent när du lämnar över tvättstugan till nästa. I tvättstugorna finns anslag med ordningsregler som man behöver tänka på när du tvättar, se nedan.

Ordningsregler för tvättstugor

  • Du bokar tvättid genom att sätta ditt lås på bokningstavlan, för den dag och tid du väljer. Du kan bara boka en tvättid åt gången. Låt inte låset sitta kvar efter att du tvättat färdigt, då hindrar du andra från att boka.
  • Om du inte kommit till tvättstugan inom 30 minuter efter att din bokning börjat gälla får annan medlem använda din tvättid. Med andra ord så måste du vänta minst 30 minuter innan du kan börja tvätta på en tid som någon annan bokat.
  • Gör rent ordentligt efter dig och ta bort ludd från torktumlaren.
  • Tvättstugan är bara till för oss som är medlemmar i Bostadsrättföreningen Kista Ängar 2. Du får inte låta någon utomstående använda tvättstugan.
  • Styrelsen kan besluta att en medlem som missköter sig kan fråntas rätten att använda tvättstugan.

Radhusen har egna tvättmaskiner, men kan vid behov använda tvättstugorna mot en avgift på 30 kr/tillfälle. Det finns två stycken separata bokningsnycklar märkta radhus.

Vid felanmälan av våra tvättstugor, vänligen och kontakta oss genom felanmälan.