Hantering av trädgårdsavfall

Hantering av trädgårdavfall

Vi har skyldighet att ta hänsyn till miljön även utanför föreningens mark. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är tillåtet att slänga sopor ut i naturen. Många slänger växtresterna i skogsbrynet i närheten och tycker att det kommer naturen tillgodo, men när det är många som gör så, uppstår  högar som förfular vår miljö. En miljöriktig hantering av växtresterna är att anlägga en enkel trädgårdskompost som ger jordförbättring åt de egna växterna, för radhusen rekommenderas detta speciellt. Använd grovsoprummet för växtresterna annars.