Inglasningar, markiser, paraboler med mera på uteplatsen

Kontakta styrelsen om du vill göra ändringar på din uteplats. Inglasning eller tak över uteplatsen kräver bygglov och du måste kontakta styrelsen för tillstånd. För allt som skall fästas i fasaden, som exempelvis markis, måste du ha styrelsens godkännande, likaså att sätta upp parabolantenn i marken på din uteplats.