Skötselregler för uteplatser

Flerbostadshus (Se gråa områden på situationsplan för flerbostadshus)

 • Gräsmattan skall klippas regelbundet och ogräs rensas, gärna även i rabatten för omgivande buskar eller häck.
 • Ogräset mellan trädgårdsplattorna skall tas bort regelbundet.
 • Tänk på att ordna med gräsklippning och skötsel även under semestern, en igenvuxen uteplats är ingen trevlig syn för grannarna och avslöjar dessutom för en oinbjuden gäst att ingen är hemma.
 • Kontakta styrelsen om du vill göra ändringar i uteplatsen.

Radhus (Se gråa områden på situationsplan för radhus)

 • Gräsmatta skall klippas regelbundet och ogräs rensas.
 • Ogräset mellan trädgårdsplattorna skall tas bort regelbundet.
 • Måbärshäcken, som omger radhusen, skall se enhetlig ut vad gäller höjd och tidpunkt för klippning (jämför villa eller egnahemsradhus där man har en annan frihet).
 • Höjden på måbärshäcken skall ej överstiga130 cm, se ovan om säkerhetstänkande.
 • Tills den högsta tillåtna höjden uppnåtts, samråder man med sina grannar om höjden innan man klipper.
 • Måbärshäcken mår bäst om den klipps till midsommar eller när den blommat färdigt. Allra senast ska häcken vara klippt första gången senast 15 juli. Man kan fortsätta med att bättra på klippningen ända till september. Om man inte hinner med att klippa till 15 juli så kan man kontakta styrelsen och meddela datum när man planerar att klippa, annars beställer styrelsen automatiskt en klippning på radhusägarens bekostnad.
 • Kontakta gärna styrelsen om du är osäker på hur man klipper måbärsbusken så att den bildar häck. Om man har bråttom och snålar med klippningen i hopp om att häcken växer upp snabbare bildas en spretig och ojämn häck som till slut måste klippas ner helt. Det finns inga genvägar till en vacker och tät häck, en bra tumregel är att inte låta häcken växa mer än cirka10 cm årligen.
 • Måbärsbusken är lättskött men kräver visst regelbundet underhåll, den utvecklas och mår bäst i bra och välgödslad jord. Ogräs måste rensas i hela rabatten för att man inte kväver rötterna, både på insidan och utsidan, bevattning behövs vid torka.
 • Måbärsbusken kan drabbas av olyckor, växtsjukdomar och ohyra men principen är att  man på egen bekostnad håller häcken i gott skick och köper nya plantor om så behövs.
 • Skötseln av buskarna, som växer som avskiljare mellan radhustomterna, ansvarar man för tillsammans med den närmaste grannen.
 • Som ändring av uteplats räknas bland annat plantering av egna träd och buskar. Detta räknas dock som mindre ändring som kräver samförstånd med de närmaste grannarna vars uteplats inte får skymmas eller på annat sätt påverkas. Plantering av träd och buskar som hämmar utvecklingen av den gemensamma måbärshäcken är inte tillåtet. Man får inte heller plantera träd för nära husfasaden.