Hur fungerar föreningen?

BRF Kista Ängar 2 består av följande organ

Föreningen

BRF Kista Ängar 2 i Kista är en ekonomisk förening. När du köpt en bostadsrätt blir du delägare i fastigheten genom medlemskap i bostadsrättsföreningen. Via medlemskapet i föreningen har du nyttjanderätt till din lägenhet som egentligen ägs av föreningen. Vårt gemensamma mål i BRF Kista Ängar 2 är att huset ska hålla god standard och vi ska känna att vi bor tryggt.

Stämma

Varje år hålls en föreningsstämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ genom att medlemmarna kan använda sin rösträtt. BRF Kista Ängar 2 ordinarie stämma hålls normalt i april månad. Styrelsen kan också kalla till extrastämma under året inför beslut som stämman måste fatta som t.ex. avsevärda förändringar av fastigheten eller val av ledamöter. Inför ordinarie stämma har medlemmarna möjlighet att skriva förslag via motioner.

Stadgar

Föreningens stadgar är de interna regler som stämman beslutat skall gälla. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen. Mer info om stadgar och nedladdningsbara filer finns här.

Styrelsen

Styrelsen utses av medlemmarna på stämman. Styrelsen ansvarar bland annat för det löpande arbetet med och driften av föreningen, information och frågor från medlemmarna. Alla i styrelsen är medlemmar i föreningen och har en bostadsrätt i BRF Kista Ängar 2.