Stämmoprotokoll

Här kan du läsa Brf Kista Ängar 2 stämmoprotokoll som godkänts vid föreningens ordinarie stämma.

Stämmoprotokoll 2018

Extra stämmoprotokoll 2017

Här finner vi protokollet från extrastämman den 21 september 2017. Som tidigare meddelat har protokollet cirkulerat i väntan på underskrifter. Vi har idag fått alla underskrifter förutom en av justeraren som varit utomlands. Därför väljer vi nu att offentliggöra protokollet även om en underskrift saknas. Vi vill åter igen erinra om att vi i styrelsen inte kan tvinga fram underskrifter, vi kan endast påtala problemet för de involverade.

Stämmoprotokoll-2017

Här finner vi protokollet för den ordinarie föreningsstämman onsdagen den 28:e juni 2017. Vi kommer även i ett senare skede lägga upp protokollet för den extra föreningsstämman. Följande är varför det dröjt med att få tag på protokollen:

Vi i styrelsen har fått leta reda på ansvariga för protokollen. När protokollen inkommit har vi i sett att alla inte skrivit under protokollen. Därför har protokollen cirkulerat i väntan på underskrifterna. I nuläget har vi fått in alla underskrifter på det ordinarie föreningsstämmoprotokollet, vilket är varför vi nu kan lägga upp denna.

Däremot har vi inte alla underskrifter för extrastämmoprotokollet, vilket är varför vi inte kan lägga upp denna i nuläget.

Vi i styrelsen kan enbart påtala för stämmordförande och stämmosekretetare och justerarna att skriva ett stämmoprotokoll och offentliggöra ett stämmoprotokoll för medlemmarna. Vi i styrelsen kan inte tvinga fram ett stämmoprotokoll då ingen av oss var stämmordförande eller stämmmosekreterare på extrastämman.

Stämmoprotokoll 2016

Stämmoprotokoll 2015

Stämmoprotokoll 2014