Köpa/Sälja lägenhet

Information för spekulanter

Här samlar vi information för spekulanter och mäklare och svarar på de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor

Varför är avgiften högre relativt kringliggande föreningar?

Det finns flera orsaker till att avgiften kan uppfattas som hög:
Föreningen har många små lägenheter. Jämfört med andra föreningar innebär det att förbrukningen av vatten är högre, underhållsbehovet och elförbrukningen på de allmänna ytorna och tvättstugan är större och vattenskador frekventare. Det mynnar sedan ut i en avgift som är lite högre per kvadratmeter.
Föreningen har förmånen att äga stora grönytor för trädgård och mycket asfalterad yta för uppfarter och parkering. Med dessa vackra grönområden, grillplatser och parkeringsmöjligheter tillkommer skötsel, underhåll, snöröjning och sandning som överstiger de intäkter parkeringarna drar in. Samtidigt innebär dessa ytor framtida möjligheter.
Föreningen har ett brett utbud av förmåner och tjänster vars kostnader ligger inbakade i medlemsavgiften.
En av föreningens största utgifter är räntekostnader för lån. Ett populärt sätt att minska medlemmarnas boendekostnad är genom så kallat kapitaltillskott. En utvärdering av möjligheterna till ett sådant projekt har genomförts av styrelsen.
Slutsatsen är att föreningen istället skall driva en ansvarsfull amortering där nya projekt skall amorteras över dess förväntade livslängd. Således har föreningen relativt hög amortering som hamnar direkt på medlemmarnas avgift. Eftersom en amortering, för en rationell köpare, i teorin ökar värdet på lägenheten med minst samma belopp skall inte amorteringen ses som en kostnad utan som en flytt av en skuld från föreningen till medlemmen som därmed ger möjlighet till avdrag för kapitalförlust. För 2016 finansierar c:a 14 % av medlemsavgiften föreningens amorteringar.

Kommer avgiften ändras?

Styrelsen jobbar med en långsiktig underhållsplan som sträcker sig 30 år framåt. Utifrån den görs en 5-årsprognos över förväntade förändringar i avgiften. Prognosen redovisas i årsredovisningen som finns att ladda ned här. Prognosen är enbart en fingervisning. När styrelsen tar beslut om avgiftshöjning kommer det meddelas på hemsidan och i nyhetsbrev.

Vilka renoveringar har ni inplanerade?

I årsredovisningen listas alla kända underhållsåtgärder och planerade projekt. För att få en löpande uppdatering i projekten hänvisar vi till menyn Projekt.

Får jag riva den här väggen/flytta köket/dra ny el?

Föreningens förvaltare har jobbat i huset i över 20 år och har mycket god kunskap om vilka ingrepp som kan och får göras. Styrelsen kan inte ge en spekulant någon garanti för att ett ingrepp kommer godkännas utan hänvisar säljaren/mäklaren att ställa frågan till föreningens förvaltare.

Måste man äga lägenheten man bor i?

Ja. För att självständigt nyttja lägenheten krävs det att man står som ägare. Det räcker med att äga en bråkdel, t.ex. 1%. Det är därför vanligt att föräldrar står som ägare på ett barns lägenhet.

Jag har en sambo. Måste hen vara medlem i föreningen för att bo i lägenheten?

Nej, det räcker med att ägarna till lägenheten är medlemmar i föreningen. Men för att sambon ska bo i lägenheten måste ägaren också bo där stadigvarande.

Hur ser energianvändningen ut och hur står sig föreningen mot andra?

Efterfråga styrelsen om senaste energideklaration.

Vem äger tomten? Finns det risk att kommunen höjer hyran?

Föreningen har äganderätt till fastigheterna och påverkas inte av tomtavgifterna.