Projekt

Här listar vi de projekt styrelsen eller arbetsgrupper jobbar eller har jobbat med.

Medlemmar, arbetsgrupper och styrelser har genomfört många bra projekt som kanske höjt värdet på vårt boende, sänkt driftskostnader eller på andra sätt bidragit positivt till föreningen. Här sparar vi en beskrivning av projektets syfte och resultat.

Här finns de projekt som för tillfället engagerar arbetsgrupper eller styrelse.

Senaste Projekten