Felanmälan

City Förvaltning är vår fastighetsförvaltare.
Felanmälan till City Förvaltning AB görs vardagar 08.00-16.00 på telefon 08-20 75 80 eller via Internet på www.cityforvaltning.se.
Vid akuta ärenden som behöver omedelbar åtgärd utanför kontorstid, d.v.s. vardagar 16.00-08.00 samt lördag, söndag och helgdag,
kontakta Dygnet Runt Jourservice på telefon 08-18 70 00.
Observera att jourservice endast ska användas vid akuta fel som ej kan vänta till ordinarie arbetstid.
Vid ej akuta ärenden går de ut på torsdagar.


KONE är vår hiss service, trappor och portar leverantör. Mejla styrelsen för support.
Felanmälan hissar: Felanmälan sker till Kone på telefon 0771-50 00 00.


Q-PARK tar hand om kontrollavgifter eller felanmälan av felparkerade bilar. Vid frågor, kontakta :

Telefon: 0771-96 90 01
Telefontider: Dygnet runt, alla dagar. Övriga felanmälan använd primärt adressen: styrelsen@brfkista.se