Felanmälan

Lägenheten

Att äga en lägenhet i en bostadsrättsförening skiljer sig väsentligt från att hyra en lägenhet. I en bostadsrättsförening som Brf Kista Ängar 2 så har varje bostadsrättshavare ett mycket större ansvar att ta hand om sin egen lägenhet och att själv åtgärda fel och brister. I stadgarna anges att varje bostadsrättshavare på egen bekostnad ska hålla sin lägenhet och tillhörande utrymmen i gott skick. Det gäller även marken, balkongen, terrassen och uteplatsen om sådan ingår.

Till lägenheten räknas:

 • lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,
 • lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer
 • rökgångar,
 • glas och bågar i lägenhetens fönster och dörrar,
 • lägenhetens ytterdörr, innerdörrar samt svagströmsanläggningar,
 • digital utrustning för bredband, tv och telefoni,
 • det som den blivande bostadsrättshavaren försett lägenheten med vid upplåtelsetillfället.

Det betyder att om det t.ex. är stopp i avloppet, ett golv har skadats eller en dörr inte kan stängas, så är det normalt den som äger lägenheten som ansvar för att åtgärda felet, det är alltså inte föreningens ansvar.

Skulle ledningar för avlopp, värme, elektricitet eller vatten vara skadade och behöva repareras så svarar dock bostadsrättshavaren inte för det om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänat fler än en lägenhet. Detsamma gäller rökgångar och ventilationskanaler. Kontakta styrelsen i dessa fall. Föreningen svarar även för det ”yttre” underhållet av exempelvis fasader och yttertak. En viss del av medlemsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar. Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

Värme, ventilation och el

Temperaturen i bostaden regleras med termostatventiler placerade på radiatorerna. Dessa är förinställda för att ge en rumstemperatur på cirka 21 grader. Radiatorerna avger därför inte alltid värme även om reglaget skruvats upp. Rätt temperatur förutsätter att termostaten inte täcks över, så att känselkroppen som ska känna av rumstemperaturen kan läsa av rätt temperatur. Dessutom behöver det vara fritt framför radiatorerna så att värmen kan sprida sig, vilket inte kan ske om exempelvis en soffa placeras framför radiatorerna. Mer information finns på sidan Värme och ventilation.

Felanmälan

Föreningens tekniska och ekonomiska förvaltare är SBC.

Gör en felanmälan genom att fylla i formuläret här. Vid akuta fel, ring kundtjänst på telefonnummer 0771-722 722 (vardagar 07-16) eller jouren (övrig tid, se portanslag för kontaktuppgifter).

Vid övriga frågor kan du kontakta kundtjänst vardagar kl. 07.00-21.00 på telefonnummer 0771-722 722 eller via kundtjanst@sbc.se.

Akuta jourfel

Vid akutsituationer efter kl. 16.00 samt helger, där felet inte kan vänta till nästkommande arbetsdag, kan Snabba Ryck Fastighetsjour kontaktas på telefon 08-721 77 77. Felanmälan efter kontorstid ska endast göras i akuta fall (vattenläckage eller dyl.) eller om särskilda skäl föreligger.

Exempelvis fel eller haveri där det finns risk att följdskador kan uppstå. Alternativt vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

Internet, tv och telefoni

Vid fel på Internet, kontakta Hallon via mejl, chatt eller ställ en fråga på deras kundforum. Kundtjänst har öppet helgfria vardagar 09.00 – 16.00.

Vid fel på tv och telefoni, ring Tele2 på 90 222.

 • Vardagar: 08 – 19
 • Lördag: 09 – 15
 • Söndag: Stängt
 • Helgdagar mån-fre: 09 – 15

Du kan även kontrollera om Tele2 utför planerat underhåll eller om det pågår en driftstörning på din adress eller i ditt område genom att gå in här.

Parkering och garage

Vid fel på garageport eller entrédörrar till garage kontakta fastighetsägare Technopolis på kista@technopolis.se.

Hiss

Vid fel på hiss, kontakta Kones felanmälan på telefon 0771-50 00 00.

Städning

Föreningen har avtal med Haggrens Städservice som ska sköta städningen i föreningen. Under sommarperioden från den 1 april-30 september sker städning 1 gång/vecka och bestämd städdag är tisdag. Under vinterperioden från den 1 oktober-31 mars sker städning 2 gånger/vecka och bestämda städdagar är tisdag och fredag.

Har du synpunkter på städningen är du välkommen att kontakta styrelsen.