Välkommen!

Den här webbplatsen riktar sig främst till dig som är medlem och boende i bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2.

Bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2 är oerhört vacker och familjevänlig. Föreningens hus byggdes av JM och stod färdiga i mitten av år 2000. Intresset var stort och lägenheterna blev snabbt bebodda.

Brf Kista Ängar 2 är en förening med stor variation i boendet. Vi har lägenheter med uteplats eller rymlig balkong i flerbostadshus samt radhus i två plan med egen trädgård.

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

På den här webbplatsen samlar vi information som är till nytta för dig som medlem, som information om gemensamma utrymmen, sophantering, skötsel och underhåll m.m.

Trygghet i boendet

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma utrymmen som ingår i föreningens område. Genom den styrelse ni väljer vid den årliga föreningsstämman, bestämmer du och dina grannar över era bostäder.

Som ägare av en bostadsrätt har du ständig besittningsrätt till din bostad och kan därmed inte bli uppsagd, förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen. Du har som bostadsrättshavare rätt att göra vissa mindre förändringar i bostaden. Däremot får du inte utan styrelsens godkännande göra några väsentliga ändringar, som exempelvis att flytta dörrar och väggar.

Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrättsföreningens styrelse ska dock godkänna köparen som medlem i föreningen.

Några vanliga frågor

Vilken försäkring behöver jag?

Föreningens fastighetsförsäkring täcker skador på byggnad förorsakade av exempelvis utströmmande ledningsvatten och brand.

Fastighetsförsäkringen täcker däremot inte skador på din egen egendom. Du bör därför teckna en egen hemförsäkring. Ett så kallat bostadsrättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Du måste därför inte teckna ett sådant tillägg själv utöver din vanliga hemförsäkring.

Vad ingår i föreningens medlemsavgift?

Medlemsavgiften bestäms så att den i förhållande till lägenhetens insats motsvarar vad som belöper på lägenheten av föreningens utbetalningar. I avgiften ingår internet, tv och telefoni, fjärrvärme och varmvatten. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftskostnaderna. Du bor till självkostnadspris.

Medlemsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med din tillträdesdag. Föreningens ekonomiska förvaltare SBC administrerar faktureringen. Du kan ansöka om autogiro och/eller e-avi för månadsavgiften via din Internetbank. E-avi gäller då från nästa avisering och autogiro gäller tidigast vid nästkommande kvartalsskifte.

Hur kan jag påverka mitt boende?

Normalt sett ska föreningen hålla föreningsstämma före juni månads utgång varje år (räkenskapsår finns angivet i stadgarna och på registreringsbeviset). Då samlas föreningens medlemmar för att gemensamt gå igenom årets verksamhet. Styrelsen ska presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman ska godkänna styrelsens förvaltning d.v.s. ”ge styrelsen ansvarsfrihet”. Varje medlem kan komma med förslag till verksamheter/åtgärder. Förslagen kan skickas till styrelsen fortlöpande under året. De förslag som styrelsen inte kan fatta beslut om, hänskjuts till föreningsstämman och bör då ha kommit in i god tid innan den äger rum.

Meddelande om datum för stämman kommer att skickas ut till medlemmarna. Vid stämman väljer föreningen styrelse och revisorer för det kommande året (se stadgar). En extra föreningsstämma kan också förekomma. Det kan ske om föreningens stadgar ska ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Även en grupp medlemmar (minst 10 procent av alla röstberättigade medlemmar) samt revisorerna kan begära att extra stämma hålls. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i de ärenden som ligger bakom att stämman utlysts.

Har du frågor? Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att höra av dig till föreningens styrelse.