Brandskydd

Brandvarnare

Alla bostadsrätter ska enligt lag ha en brandvarnare. Består bostaden av två plan skall det finnas en brandvarnare på varje plan. Det är föreningens ansvar att brandvarnare finns och bostadsrättshavarens skyldighet att kontrollera att den fungerar. En fungerande brandvarnare har en liten lampa som blinkar med ungefär en halv minuts mellanrum. Enklast är att titta på brandvarnaren under någon minut så ser man om det blinkar eller inte. Det finns också en knapp för att testa larmsignalen. Ljudnivån är dock väldigt hög när man står direkt under brandvarnaren. Brandvarnaren bör testas årligen. Om brandvarnaren inte fungerar byter man först batteri. Om den inte fungerar eller saknas måste ni köpa en ny brandvarnare.

Entré och trapphus

Alla trapphus i flerfamiljshusen är utrustade med kodlås i entrén. Ge koden endast till familj och vänner för att underlätta vid besök. Koden byts med jämna mellanrum för att begränsa spridningen. Ni får en lapp i brevlådan med den nya koden och vilket datum den byts.

Entrédörrarna till trapphusen får ej stå uppställda om de inte är bevakade. Glöm inte att stänga entrédörrarna igen om ni har ställt upp dem.

Trappor och gemensamma utrymmen på varje våningsplan måste enligt lag hållas framkomliga för räddningstjänsten om en olycka eller akut sjukdom inträffar och någon måste bäras ut på bår. Ingenting får parkeras eller förvaras i trapphusen, varken barnvagnar, krukväxter, cyklar eller skor. Dels beror det på brandfara, dels på framkomlighet i samband med evakuering.

Framkomlighet på gatorna

För att underlätta för utryckningsfordon är det viktigt att man vid i- och urlastning av bilen inom området tänker på framkomligheten runt bilen. Ställ aldrig bilen på ett sådant sätt att utryckningsfordon ej kan komma fram

Om det börjar brinna

  • Rädda dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker. 
  • Varna alla som hotas av branden. 
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112, tveka inte! Även om du lyckats släcka branden själv kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig. Det är bättre med en utryckning för mycket än en för lite. 
  • Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka den själv. Använd en pulversläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv elden med till exempel en matta eller en brandfilt. Möt räddningstjänsten när vi kommer och förklara var det brinner.

Information från Storstockholms brandförsvar om vad man bör göra om det börjar brinna finns här.