Gemensamma ytor

I ett bostadsrättsområde finns det gott om gemensamma utrymmen. I allt från trappor och entréer, till tvättstugor, cykelrum och återvinningsrum delas utrymmet med andra inom föreningen. Det innebär naturligtvis att hänsyn måste tas till varandra – så att alla boende i föreningen kan använda dem.

Entréer och gångvägar

För att underlätta framkomligheten för städpersonal, samt för ambulanspersonal och brandmän vid en eventuell olycka eller brand, ska entréer och trapphus vara fria från cyklar, barnvagnar, dörrmattor, skor och andra skrymmande föremål.

Cyklar, barnvagnar och rullstolar

Utrymme för cyklar, barnvagnar och rullstolar finns i separata cykelrum. Vänligen parkera inte cyklar, mopeder eller andra färdmedel utanför entréer eller på innergården.

Förvaringsförråd

Varje lägenhet har tilldelats ett eget förråd. Förrådsutrymmen ska vara låsta även om de inte används. Använd ett rejält hänglås.


Tvättstugor

Föreningen har två tvättstugor, en på Jellingegränd 4 och en på Hillerödsgränd 7.

Tvättning får ske mellan kl. 07.00 och kl. 22.00. Utanför dessa tider är det inte tillåtet att nyttja tvättstugorna.

Till varje lägenhet finns en bokningscylinder för bokning av tvättpass på tvättstugans bokningstavla. De är märkta med respektive lägenhetsnummer. Vid bokning låses cylinderns fast i hålet för önskat tvättpass och dag. Låt cylindern sitta kvar på tavla så länge ditt tvättpass pågår. Tag sedan bort cylindern när du är klar. Tänk på att en kvarglömd cylinder blockerar tvättpasset för andra medlemmar. Om du inte ska boka ny tid, kan du parkera cylindern i raden nederst på tavlan eller ta med den hem.

Tvättstugan får under inga omständigheter lånas ut till personer som inte tillhör föreningen.

Passa tiden

  • Rätten till bokad tid upphör om den som bokat inte kommit senast 30 minuter efter den tid som tvättpasset börjar enligt bokningstavlan.
  • Du har rätt att använda torktumlaren och torkskåp upp till 30 minuter efter tvättpassets slut.
  • Om någon annan håller på att använda tvättmaskinerna vid ditt tvättpass början, har du rätt att stänga av maskinen och ta ut tvätten.

Maskinerna

Maskinerna får endast användas för normal tvätt. Du får inte tvätta mattor, hårt smutsad tvätt eller färga kläder i föreningens tvättstugor. Tänk på att kontrollera om andra före dig har tvättat starkt smutsad eller färgande tvätt. Föreningen har inget ansvar om dina kläder skulle skadas eller förstöras i samband med tvätt eller för annan skada som uppkommer.

Centrifugering

Torktumlarna tål inte tung, våt tvätt så centrifugera allt som ska torktumlas.


Rengöring

Vid slutet av varje tvättpass ska du:

  • Torka av tvättmaskinerna
  • Ta bort luddet från luddfiltret i torktumlaren och torkskåpet. Filtret sitter under frontluckan nederst på torktumlarens framsida och inne i torkskåpets tak. Nätet är fastskruvat och ska inte tas loss. Borsta bort luddet med borsten och släng det i soppåsen. Tumlaren/torkskåpet överlastas och stannar om inte filtret hålls rent och risken för brand ökar dessutom avsevärt.
  • Gör rent tvätthon.

Tänk på att städa efter dig och lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill finna den i när du kommer. Om du har fönstret öppet under tvättpasset, stäng alltid detta när du lämnar tvättstugan.

Föreningslokal

Föreningslokalen håller på att rustas upp och styrelsen återkommer med information när det åter är möjligt att hyra lokalen.