Överlåtelse av lägenhet

Vad gäller om jag vill överlåta min bostadsrätt?

Du kan när som helst överlåta (t.ex. sälja) din bostad och till vilket pris du vill. En försäljning ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns av föreningen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilket objekt som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Juridisk person tillåts ej. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan överlåtelse av bostadsrätt kan ske.

Överlåtelseavgift: 2,5 % av prisbasbeloppet, betalas av bostadsrättshavaren (köparen).
Pantsättningsavgift: 1 % av prisbasbeloppet, betalas av pantsättaren.

Ärenden och handlingar om överlåtelse

Brf Kista Ängar 2 anlitar förvaltningsbolaget SBC för att handlägga ärenden om överlåtelse (försäljning) av lägenhet. Vid ärenden eller frågor om överlåtelse bör du därför kontakta SBC direkt.

För utdrag ur lägenhetsförteckningen kan du logga in i SBC Hemma och kontakta SBC via Ärenden i vänstermenyn. Du kan också använda SBC:s kontaktformulär.

Dokument som rör överlåtelse av en lägenhet, ansökan om medlemskap samt pantsättningar och avnoteringar skickas med post till:
Brf Kista Ängar 2
SBCID 5434
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Som alternativ till post kan mäklare ladda upp överlåtelsehandlingar digitalt med SBC:s mäklarservice för granskning och beslut om medlemskap.