Trivselregler

Som boende har du ett ansvar att känna till och följa vid var tid gällande trivselregler för föreningen.

Läs föreningens trivselregler (pdf)

Nu gällande trivselregler antogs den 28 september 2023.