Avfall och källsortering

Tips och tricks

Osäker på hur du sorterar ett föremål? Sök i sorteringsguiden. Se även denna snabbguide för dina sorteringsmöjligheter.

Vårt råd är att du redan i lägenheten förbereder hur du slänger ditt avfall. Ha separata kärl/påsar för åtminstone: matavfall, plastförpackningar, restavfall, tidningar, pappers/kartongförpackningar, metall, glas och batterier.

Försök att sortera så mycket du kan, då minskar du nämligen den typ av avfall som kallas restavfall och ökar mängden avfall som går att återvinna. På detta sätt minskar du både påfrestningen på vår miljö och kostnaden för sophämtning i föreningen.

Observera att kuvert ska sorteras som restavfall. Det beror på att limmet på kuverten inte löses upp vid pappersåtervinning utan klumpar ihop sig och ger sämre papperskvalitet.

Undvik matfett i avloppet. Torka ur stekpannan med hushållspapper istället, eller häll överblivet fett i en pet-flaska med hjälp av en miljötratt. Fettet kan sedan hällas ner i matavfallet eller slängas i restavfallet. Fett som rinner ner i avloppet fastnar i ledningar och pumpstationer vilket leder till slitage och driftstopp, ökade underhållskostnader samt kostnader för akuta utryckningar och för att spola ledningar i förebyggande syfte.