Stadgar, ekonomisk plan och årsredovisning

Föreningens stadgar, registrerade hos Bolagsverket.

Föreningens ekonomiska plan, registrerad hos Bolagsverket. I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens bostäder, vad som ingår i medlemsavgiften, insatser m.m.

  • Årsredovisning 2022
  • Årsredovisning 2021
  • Årsredovisning 2020
  • Årsredovisning 2019
  • Årsredovisning 2018
  • Årsredovisning 2017