Andrahandsuthyrning

Får jag hyra ut min bostad i andra hand?

Styrelsen kan efter ansökan godkänna andrahandsuthyrning om det finns skäl för det. Andrahandsuthyrningen ska tidsbegränsas. Om styrelsen avslår din ansökan att hyra ut kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning.

Du som bostadsrättshavare ansvarar för din bostad även under uthyrningstiden. Du ansvarar som vanligt för att betala din medlemsavgift till föreningen oavsett om din hyresgäst betalar dig i tid eller inte. Du ansvarar också för att din hyresgäst följer trivselreglerna och inte missköter sig m.m.

För att ansöka om tillstånd från styrelsen för att hyra ut i andra hand kan du fylla i och underteckna denna blankett som du sedan lämnar till föreningens styrelse. För att styrelsen ska kunna pröva din ansökan behöver den ha en namngiven tilltänkt hyresgäst samt en angiven tidsperiod som ansökan avser.

Du kan lämna in ansökan digitalt genom att skicka till styrelsen via e-post eller på papper i föreningens postlåda i Hillerödsgränd 3. Styrelsen behandlar vanligen ansökningar om andrahandsuthyrning vid styrelsemötena som brukar hållas med ca 4-6 veckors mellanrum. Lämna därför in din ansökan med god framförhållning.

En beviljad ansökan gäller endast för den angivna hyresgästen och tidsperioden. Vill du byta hyresgäst under en beviljad tidsperiod, eller fortsätta hyra ut efter beviljad tidsperiod, behöver du därför inkomma med en ny ansökan i förväg. Annars sker olovlig andrahandsuthyrning vilket ytterst kan leda till rättsliga konsekvenser.